MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-11-12 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 28000 P006962 詳情
  2020-11-04 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 13.680 P120961 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 32000 C098029 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 34000 C092218 詳情
  2020-09-28 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 32000 P004200 詳情
  2020-09-25 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 13.800 C069947 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.