MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-03-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1058 794 41000 C082070 詳情
  2019-03-07 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1852 1439 80000 P128735 詳情
  2019-03-07 住宅 北角 豪廷峰 第01座 2026 1561 120000 P004885 詳情
  2019-02-23 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1133 860 46000 C027892 詳情
  2018-12-22 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1835 1429 80000 C087160 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.