MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 康澤花園 D座 789 590 11.280 28000 P075066 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 城市花園 第07座 1151 1012 31000 C006763 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 17.880 P004502 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 和富豪庭 625 413 17500 C125069 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 城市花園 第12座 907 809 32000 C081807 詳情
  2021-09-19 車位 北角 城市花園 -- -- 3900 B057357 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 16.000 35000 P000616 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 和富中心 第04座 1193 1031 45000 P136713 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 和富中心 第17座 963 874 30000 C117976 詳情
  2021-09-19 住宅 北角 僑裕大廈 711 544 8.200 P136689 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.