MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 26000 P044076 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 和富中心 第03座 1193 1031 38500 P004573 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 城市花園 第06座 -- -- 22.000 P086751 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 13.300 C128007 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 建華花園 585 421 7.800 C087815 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 和富豪庭 658 440 20000 C085694 詳情
  2021-04-17 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 21.500 P078227 詳情
  2021-04-16 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 22.000 P113100 詳情
  2021-04-16 住宅 北角 胡日皆大廈 430 356 6.180 C094408 詳情
  2021-04-16 住宅 北角 和富中心 第12A座 952 840 35000 P134938 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.