MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 港逸軒 479 316 19000 C095201 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 新達大廈 463 332 15000 P007199 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 仁寶閣 397 305 6.280 P068007 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 健威花園 D座 514 456 8.300 C088077 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 華凱大廈 A座 850 674 9.900 P074943 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 明暉大廈 B座 325 210 11000 C101531 詳情
  2020-07-08 住宅 北角 英皇中心 355 282 5.380 C109024 詳情
  2020-07-07 住宅 北角 和富中心 第09座 1537 1308 48000 C112279 詳情
  2020-07-07 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 47000 B059272 詳情
  2020-07-07 住宅 北角 和富中心 第14座 846 733 30000 C007925 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.