MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 17.800 38000 C118255 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第11座 1380 1207 52000 C122193 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 19.000 42000 C125686 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 12.800 29800 C116525 詳情
  2020-01-22 車位 北角 和富中心 -- -- 5500 P099644 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 友福園 504 357 6.980 16000 P028628 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 45000 C004285 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 城市花園 第05座 1251 1122 55000 C003687 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 9.000 20000 C116397 詳情
  2020-01-22 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 50000 P004655 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.