MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-11-17 住宅 北角 僑裕大廈 711 544 9.300 P090476 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 銀輝大廈 503 -- 16.000 25000 P009148 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 皇子薈 2080 -- 48000 P130433 詳情
  2019-11-17 住宅 北角 楓林花園 第02期 745 580 9.900 C082590 詳情
  2019-11-17 住宅 淺水灣 陽明山莊 第08座 凌雲閣 2366 1886 55.000 C131169 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 500 -- 30000 P071085 詳情
  2019-11-17 住宅 將軍澳 日出康城 第02期 領凱 第11座 右翼 -- 626 8.680 P131251 詳情
  2019-11-17 住宅 北角 楓林花園 第02期 -- 540 9.000 P117156 詳情
  2019-11-17 住宅 北角 和富中心 第05座 952 845 17.000 P131246 詳情
  2019-11-17 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 15500 C069449 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.