MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-11-27 商舖 北角 榮發大廈 1600 -- 53000 C094875 詳情
  2021-11-26 住宅 北角 城市花園 第06座 1010 931 16.000 C137188 詳情
  2021-11-26 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 18000 P126177 詳情
  2021-11-26 住宅 西營盤 昌景閣 359 271 5.880 C130943 詳情
  2021-11-26 住宅 北角 城市花園 第12座 -- -- 16.500 C137160 詳情
  2021-11-26 住宅 北角 和富中心 第03座 807 703 27000 P002291 詳情
  2021-11-25 住宅 北角 渣華大樓 454 299 5.900 13500 C101933 詳情
  2021-11-25 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 34000 P001978 詳情
  2021-11-24 住宅 北角 萬寶大廈 -- -- 13000 C137180 詳情
  2021-11-24 住宅 北角 城市花園 第08座 1080 947 38000 P115747 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.