MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-03-26 商舖 北角 嘉興大廈 1230 -- 70000 C129356 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第03座 1193 1031 24.000 C093504 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 30000 C078580 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第12A座 953 840 36000 P000547 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 45000 P023901 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第07座 1537 1308 48000 P006460 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 33000 P074097 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第12A座 886 775 14.500 P128633 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第05座 936 834 34000 P002039 詳情
  2019-03-25 住宅 北角 和富中心 第16座 951 843 17.800 36000 C116587 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.