MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 城市花園 第13座 907 809 33000 P120820 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 42800 C058299 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 城市花園 第08座 1097 963 33800 C094028 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 英皇中心 -- -- 13300 P003175 詳情
  2019-02-16 車位 北角 和富中心 -- -- 5300 P064581 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 和富豪庭 658 440 21000 C101828 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 蘇浙大廈 825 587 9.800 C099244 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 海峰園 崇峰閣 -- -- 38000 P074529 詳情
  2019-02-16 商舖 北角 海興大廈 1200 -- 80000 P129039 詳情
  2019-02-16 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 17.380 P128951 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.