MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-05-20 商舖 紅磡 海青閣 200 -- 13.500 P129977 詳情
  2019-05-10 商舖 尖沙咀 白加士街66號A 1480 -- 75.000 C110861 詳情
  2019-05-02 商舖 北角 英皇柏麗大道 -- -- 28.000 50000 P102805 詳情
  2019-05-01 寫字樓/工貿 北角 嘉華國際中心 700 -- 25000 C129721 詳情
  2019-04-30 寫字樓/工貿 灣仔 金豐商業大廈 1850 -- 22.800 47000 P129721 詳情
  2019-04-27 商舖 北角 耀明大廈 1000 -- 70000 P023512 詳情
  2019-04-26 商舖 旺角 華益大樓 300 -- 28.600 P129668 詳情
  2019-04-17 商舖 北角 和富薈 -- -- 50000 P129545 詳情
  2019-04-06 商舖 北角 明暉大廈 -- -- 33.000 55000 P128069 詳情
  2019-04-06 商舖 北角 麗宮大廈 -- -- 22.800 P126476 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.