MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-07-15 商舖 北角 皇子薈 1310 -- 63000 P130434 詳情
  2019-07-15 商舖 北角 皇子薈 2080 -- 80000 P130433 詳情
  2019-07-08 商舖 北角 和富豪庭 -- -- 80000 P123967 詳情
  2019-06-22 寫字樓/工貿 北角 上潤中心 1430 -- 41000 P002401 詳情
  2019-06-18 寫字樓/工貿 北角 海景大廈 B座 1070 -- 20000 C122029 詳情
  2019-06-17 商舖 北角 電氣道96號 120 -- 12.000 P130130 詳情
  2019-05-30 商舖 銅鑼灣 銅鑼灣道25號 2800 -- 188000 P129669 詳情
  2019-05-27 寫字樓/工貿 上環 永昌商業大廈 990 -- 13.860 C127873 詳情
  2019-05-20 商舖 紅磡 海青閣 200 -- 13.500 P129977 詳情
  2019-05-10 商舖 尖沙咀 白加士街66號A 1480 -- 75.000 C110861 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.