MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-11-27 商舖 北角 榮發大廈 1600 -- 53000 C094875 詳情
  2021-11-20 商舖 中環 榮華大廈 1200 -- 260000 P137148 詳情
  2021-11-05 商舖 北角 皇冠大廈 650 -- 50.000 90000 C026616 詳情
  2021-11-04 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 300 -- 3.600 P137067 詳情
  2021-10-15 商舖 北角 銀輝大廈 494 -- 33000 P133995 詳情
  2021-09-28 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 800 -- 60000 P136527 詳情
  2021-09-28 商舖 北角 永光閣 1059 -- 28.000 P013268 詳情
  2021-09-08 商舖 北角 英皇柏麗大道 173 -- 2.180 P136648 詳情
  2021-09-05 商舖 北角 中天樓 900 -- 24.500 40000 C107633 詳情
  2021-09-05 商舖 北角 銀輝大廈 550 -- 17.000 P009149 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.