MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2022-08-16 商舖 北角 嘉雲樓 200 -- 25000 C122194 詳情
  2022-08-05 商舖 筲箕灣 筲箕灣道216-218號 1000 -- 36.000 P138828 詳情
  2022-08-05 商舖 北角 皇冠大廈 600 -- 45.000 85000 C115281 詳情
  2022-07-30 寫字樓/工貿 筲箕灣 西灣河中心 650 -- 5.500 P138829 詳情
  2022-07-17 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 15000 P138756 詳情
  2022-07-16 商舖 北角 嘉匯商業大廈 1239 -- 15.000 C138669 詳情
  2022-07-15 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 25000 C099884 詳情
  2022-05-31 商舖 北角 城市花園 第1-3座 750 -- 46000 C075048 詳情
  2022-04-30 商舖 北角 和富豪庭 80 -- 7500 P130652 詳情
  2022-04-28 商舖 筲箕灣 莊士軒 -- -- 14.500 P138167 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.