MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-07-07 寫字樓/工貿 北角 銀輝中心 310 -- 3.400 P012271 詳情
  2020-07-07 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 300 -- 9000 P128584 詳情
  2020-07-06 商舖 北角 明園 -- -- 8.800 P102840 詳情
  2020-06-30 商舖 北角 華凱大廈 1000 -- 110000 P133035 詳情
  2020-06-30 商舖 北角 美嘉洋樓 3800 -- 38000 P133034 詳情
  2020-06-30 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 278 -- 7000 P001503 詳情
  2020-06-28 寫字樓/工貿 北角 上潤中心 1370 -- 28000 C029731 詳情
  2020-06-27 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 42000 P105788 詳情
  2020-06-27 商舖 北角 上潤中心 1220 -- 72.000 138000 C107743 詳情
  2020-06-27 商舖 北角 港輝豪庭 850 -- 65000 C090756 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.