MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-01-16 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 58000 P105788 詳情
  2019-01-16 商舖 北角 耀明大廈 822 -- 55000 P023512 詳情
  2019-01-15 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 585 -- 14500 P127614 詳情
  2019-01-07 商舖 北角 嘉興大廈 1320 -- 38.000 80000 P026248 詳情
  2019-01-05 商舖 北角 耀明大廈 822 -- 55000 C029079 詳情
  2019-01-04 商舖 北角 嘉興大廈 1230 -- 38.000 80000 C076615 詳情
  2019-01-03 商舖 北角 東發大廈 1500 -- 49000 C128527 詳情
  2019-01-03 商舖 北角 明暉大廈 -- -- 33.000 68000 P128069 詳情
  2019-01-03 商舖 北角 耀明大廈 822 -- 55000 C023699 詳情
  2019-01-03 商舖 北角 電氣道110號 950 -- 23.000 45000 C071206 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.