MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-09-25 寫字樓/工貿 北角 華寶商業大廈 282 -- 3.100 C102550 詳情
  2020-09-21 寫字樓/工貿 上環 中環中心 1625 -- 97000 P128635 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 盈富閣 1713 -- 150000 P133736 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 順利大廈 1200 -- 210000 C028609 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 利都樓 -- -- 90000 P133720 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 漢宮大廈 2225 -- 30.000 140000 C043961 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 利都樓 6400 -- 160000 P026514 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 美嘉洋樓 3800 -- 40000 P133034 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 華凱大廈 1000 -- 110000 P133035 詳情
  2020-09-20 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 626 -- 38000 C097664 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.