MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-06-14 商舖 北角 嘉雲樓 200 -- 25000 P120416 詳情
  2024-06-06 商舖 北角 隆運大廈 539 -- 65000 P133874 詳情
  2024-05-27 商舖 北角 明暉大廈 319 -- 15.000 30000 P119385 詳情
  2024-05-26 商舖 北角 豐昌大廈 500 -- 15.000 45000 C137360 詳情
  2024-05-09 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 725 -- 20.000 30000 P103559 詳情
  2024-05-09 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 258 142 9.800 22000 C111374 詳情
  2024-04-25 商舖 北角 國安大廈 3757 -- 45.000 90000 C026546 詳情
  2024-04-25 商舖 北角 國安大廈 3757 -- 45.000 90000 P138855 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.