MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-01-18 商舖 尖沙咀 僑豐大廈 500 -- 17.000 P139686 詳情
  2023-01-09 商舖 北角 海城洋樓 1870 -- 45.000 P139022 詳情
  2022-12-28 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 725 -- 20.000 41000 P103559 詳情
  2022-12-25 商舖 香港仔 朗盈商業中心 5821 -- 80.000 P139528 詳情
  2022-11-04 商舖 北角 港輝豪庭 2100 -- 100000 C136608 詳情
  2022-11-01 商舖 筲箕灣 業寧大廈 1800 -- 48.000 P050580 詳情
  2022-10-25 寫字樓/工貿 北角 振華大廈 1800 -- 39600 P139245 詳情
  2022-10-20 商舖 上環 億利商業大廈 4481 -- 46.000 P046671 詳情
  2022-10-09 商舖 北角 高發大廈 600 -- 28.800 P015173 詳情
  2022-10-08 商舖 堅尼地城 東蔚苑 7602 -- 55.000 P139175 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.