MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-09-03 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 598 -- 7.900 C106891 詳情
  2019-09-03 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 310 -- 3.880 P126560 詳情
  2019-09-02 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 210 -- 7500 C117275 詳情
  2019-08-28 商舖 北角 北角大廈 800 -- 27000 P130731 詳情
  2019-08-22 商舖 北角 明威大廈 600 -- 8.800 20000 P130693 詳情
  2019-08-19 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 600 -- 19500 C130671 詳情
  2019-08-15 商舖 北角 和富豪庭 80 -- 8000 P130652 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 -- -- 18000 P092914 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 226 -- 3.980 12500 P093737 詳情
  2019-08-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 300 -- 13000 C114647 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.