MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-01-22 商舖 北角 港輝豪庭 -- -- 65000 C090756 詳情
  2020-01-22 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 187 -- 20000 C087000 詳情
  2020-01-22 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 500 -- 28.000 52000 P071085 詳情
  2020-01-15 商舖 北角 仁德大廈 800 -- 33.000 10000 P130234 詳情
  2020-01-06 商舖 北角 北角城市中心商場城市花園第01-03座 411 -- 8.800 C124519 詳情
  2019-12-24 商舖 旺角 新泰大廈 1500 -- 70000 P131508 詳情
  2019-12-20 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 320 -- 13.800 19000 C106379 詳情
  2019-12-19 商舖 北角 國賓大廈 268 -- 32000 P107710 詳情
  2019-12-19 商舖 北角 建邦大廈 400 -- 22.000 C100356 詳情
  2019-12-13 商舖 北角 英皇柏麗大道 500 -- 58000 C084048 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.