MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-02-16 商舖 北角 海興大廈 1200 -- 80000 P129039 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 銀輝大廈 1600 -- 100000 P022851 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 明暉大廈 -- -- 38.000 68000 P128069 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 建業大廈 966 -- 70000 P125898 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 英皇柏麗大道 400 -- 65000 P100166 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 凱旋樓 2469 -- 150000 C127349 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 電氣道110號 950 -- 23.000 45000 C071206 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 北角城市中心商場城市花園第01-03座 411 -- 8.800 26000 C124519 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 嘉興大廈 1230 -- 38.000 80000 C076615 詳情
  2019-02-11 商舖 北角 華凱大廈 1200 -- 170000 P029335 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.