MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2022-04-30 商舖 北角 和富豪庭 80 -- 7500 P130652 詳情
  2022-04-28 商舖 筲箕灣 莊士軒 -- -- 14.500 P138167 詳情
  2022-04-24 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 258 -- 9.800 21000 C111374 詳情
  2022-04-19 商舖 北角 五洲大廈 1300 -- 75.000 P013427 詳情
  2022-04-14 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 400 -- 25000 B054866 詳情
  2022-04-09 商舖 筲箕灣 堅信樓 2000 -- 23.800 P138008 詳情
  2022-04-08 商舖 北角 皇冠大廈 -- -- 40000 P133522 詳情
  2022-03-15 商舖 北角 美都大廈 650 -- 28.000 C101822 詳情
  2022-03-14 商舖 北角 丹桂閣 350 -- 39800 C071312 詳情
  2022-03-05 商舖 北角 渣華道9號 1000 -- 48000 C062769 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.