MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-19 北角 東發大廈 B座 10 8 4.100 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 健威花園 F座 22 6 514 5.700 @11089 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 維峰浚匯 11 D 6.810 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 維峰浚匯 17 D 7.004 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 城市花園 第14座 5 E 674 2.500 @3709 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 乘龍閣 25 B 23.380 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 英皇中心 15 G 348 2.800 @8046 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 百福花園 鴻福閣 B座 13 E 695 5.970 @8590 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 城市花園 第01座 7 G 883 10.200 @11552 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 城市花園 第01座 7 G 883 10.200 @11552 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 莊士維港軒 27 C 534 6.800 @12734 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 城市花園 第02座 13 H 10.380 詳情 最近放盤
  2024-04-19 北角 興漢大廈 25 C 642 7.000 @10903 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 僑冠大廈 A座 11 7 3.000 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 形品 30 C 961 15.300 @15921 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 建業大廈 13 B 322 3.200 @9938 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 新都城大廈 B座 (17-23室) 11 21 4.980 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 康明苑 3 A 1682 16.800 @9988 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 百福花園 鴻福閣 B座 13 D 695 6.300 @9065 詳情 最近放盤
  2024-04-18 北角 華興大廈 13 A 743 4.038 @5435 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.