MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-09-28 北角 百福花園 百喜閣 I座 17 D 700 8.450 @12071 詳情 最近放盤
  2020-09-28 北角 康和苑 14 A 1163 17.100 @14703 詳情 最近放盤
  2020-09-28 北角 福利樓 15 A 7.800 詳情 最近放盤
  2020-09-28 北角 健威花園 C座 11 2 514 6.000 @11673 詳情 最近放盤
  2020-09-28 北角 維多利大廈 3 D 25.500 詳情 最近放盤
  2020-09-25 北角 港逸軒 28 B 312 5.300 @16987 詳情 最近放盤
  2020-09-25 北角 海峰園 高峰閣 5 E 13.380 詳情 最近放盤
  2020-09-25 北角 新和富大廈 9 B 488 5.900 @12090 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 城市花園 第04座 17 C 13.000 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 富雅花園 第02座 金柏閣 18 D 532 7.300 @13722 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 豐華大廈 6 23A 6.980 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 維港頌 第05座 11 A 4.000 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 錦屏樓 9 B6 5.800 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 建邦大廈 3 A 431 4.650 @10789 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 利都樓 7 I 5.800 詳情 最近放盤
  2020-09-24 北角 雲華大廈 14 G 6.000 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 百福花園 景福閣 A座 14 D 700 8.300 @11857 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 怡景大廈 3 A3 18.380 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 康澤花園 A座 27 3 781 9.900 @12676 詳情 最近放盤
  2020-09-23 北角 海峰園 崇峰閣 38 C 717 11.500 @16039 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.