MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-02-02 北角 富雅花園 第04座 金桃閣 17 E 533 6.500 @12195 詳情 最近放盤
  2023-02-02 北角 新都城大廈 C座 (24-37室) 20 31 4.900 詳情 最近放盤
  2023-02-02 北角 渣華道98號 31 B 1205 21.200 @17593 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 東發大廈 C座 14 5 4.000 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 富雅花園 第05座 金桂閣 23 G 543 5.880 @10829 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 維港頌 第03座 29 B 31.000 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 維多利中心 第02座 9 D 17.500 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 利園大廈 6 F 3.500 詳情 最近放盤
  2023-02-01 北角 港運城 第03座 13 H 975 13.600 @13949 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 健威花園 F座 23 8 507 6.328 @12481 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 永安苑 8 29 7.000 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百德閣 G座 16 C 535 5.400 @10093 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 維峰 25 D 7.200 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 建華街57號 4 190.000 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 豐昌大廈 14 B 430 4.700 @10930 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百祥閣 H座 11 B 640 6.600 @10313 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 百福花園 百佳閣 C座 14 E 695 7.080 @10187 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 公主大廈 10 3 4.600 詳情 最近放盤
  2023-01-31 北角 富澤花園 富達閣 2 F 758 4.000 @5277 詳情 最近放盤
  2023-01-30 北角 健威花園 F座 6 5 507 5.770 @11381 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.