MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2023-06-08 北角 嘉洋大廈 1 C 466 5.380 @11545 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 月明樓 11 D 7.500 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 百福花園 百利閣 F座 2 A,B 1355 13.800 @10185 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 康澤花園 D座 21 5 559 7.200 @12880 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 豐昌大廈 5 D 459 4.880 @10632 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 宣協大廈 16 B 463 5.200 @11231 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 鴻福大樓 11 A 4.000 詳情 最近放盤
  2023-06-08 北角 富澤軒 15 B 6.000 詳情 最近放盤
  2023-06-07 北角 錦屏樓 PH D6 3.598 詳情 最近放盤
  2023-06-07 北角 僑冠大廈 B座 27 1 4.500 詳情 最近放盤
  2023-06-07 北角 新達大廈 10 A 457 4.950 @10832 詳情 最近放盤
  2023-06-07 北角 富邦大廈 14 A 468 5.050 @10791 詳情 最近放盤
  2023-06-07 北角 康澤花園 D座 11 3 5.600 詳情 最近放盤
  2023-06-06 北角 銀輝大廈 12 C 466 4.750 @10193 詳情 最近放盤
  2023-06-06 北角 和富中心 第16座 7 A 942 13.880 @14735 詳情 最近放盤
  2023-06-06 北角 港運城 第01座 9 E 975 3.000 @3077 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 海峰園 崇峰閣 10 B 723 9.200 @12725 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 興漢大廈 13 A 549 7.000 @12750 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 海峰園 高峰閣 18 F 903 19.980 @22126 詳情 最近放盤
  2023-06-05 北角 中天樓 1 20 6.900 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.