MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-04-10 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 16.800 P115311 詳情
  2021-04-09 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 16.800 P115311 詳情
  2021-03-31 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 34000 C108938 詳情
  2021-03-31 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 34000 P133971 詳情
  2021-03-05 住宅 北角 城市花園 第08座 1080 947 17.500 C007684 詳情
  2021-02-18 住宅 北角 城市花園 第08座 -- -- 17.500 C007684 詳情
  2021-02-06 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 39000 C128999 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 城市花園 第08座 655 569 11.800 C134643 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.