MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2022-07-13
上載日期 2022-08-05
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 FU LEE LOY MANS BLK A , KING WAH RD 9-27
京華道9-27號 , 富利來大廈 A座
層數 21
單位 4
成交價(HK$) 售 4.280 百萬
入伙日期 1982
地契年期 2028 (尚餘6年)
物業用途 住宅
座向 西北
間格 1房2廳
裝修
備註
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.